AirUnit decentrale ventilatie


AirUnit decentrale ventilatiesystemen

AirUnit Heatnet

Door de toenemende mate van het isoleren van woningen wordt het goed ventileren steeds belangrijker.
Beter ge´soleerde, maar slecht geventileerde woningen veroorzaken veelal een verslechterde luchtkwaliteit en daarmee een ongezond binnenklimaat, schimmelproblemen, vochtproblemen, klachten van bewoners en extra onderhoudskosten.
Gezonde lucht in woningen en kantoorgebouwen wordt een schaars goed.
Om dit probleem tegen te gaan, is het noodzakelijk een goede luchtverversing te regelen. Hiervoor worden in de regel ventilatiesystemen met warmteterugwinning aangeboden.
De installatie van dergelijke systemen, met name het aanbrengen van ventilatiekanalen, vormt nogal eens een hele uitdaging en is niet voordelig.
Vooral bij renovatie kan het moeilijk zijn om een geschikte locatie voor een dergelijke luchtverversingsinstallatie te vinden en tevens ook nog de nodige kanalen aan te brengen.

Onder het motto "Houd het eenvoudig en slim" biedt Heatnet een gedecentraliseerd ventilatiesysteem aan. AirUnit werd ontwikkeld om zonder ingrijpende verbouwingen en aanpassingen het be- en ontluchten van ruimten mogelijk te maken.

AirUnit biedt, naast de centrale ventilatiesystemen (mechanische afzuiging) een decentraal ventilatiesysteem.
Met een decentraal ventilatiesysteem kan het binnenklimaat per ruimte be´nvloed worden.
De AirUnit ventilatiesystemen zijn geschikt voor nieuwbouw, maar door hun eenvoudige inbouwmogelijkheden zijn ze tevens geschikt voor bestaande bouw en utiliteitsbouw.

Het AirUnit decentrale ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie-unit.

De installatie

De installatie van de AirUnit is heel eenvoudig:
 • De AirUnit ventilatie-units worden in de buitenwand van de te geventileren ruimten, via een aan te brengen gat, aangebracht
 • via een aansluitkabel (12V) worden ze centraal verbonden met de centrale aansluitunit van de Airunit regeling.
 • Op de AirUnit regeling kunnen tot maximaal 6 ventilatie-units centraal worden geregeld.

Teneinde koudebruggen te vermijden is de AirUNit geproduceerd van Neopor en is voorzien van een ge´ntegreerde anti-condensatie.
Na het aanbrengen van een montage- en wanddoorvoeropening met een lengte van 500 mm (optioneel: 1000 mm) kan de AirUnit ge´nstalleerd worden.

Daarna kan e.e.a. verder afgewerkt worden.

Alle luchtdoorgangen zijn hitte- en geluidsgeisoleerd.

De Werking

De AirUnit werkt volgens het principe van regeneratieve warmteterugwinning. De AirUnit ventilatie-unit zal in eerste instantie een bepaalde tijd de binnenlucht naar buiten blazen.(uitlaat fase).
In de ge´ntegreerde keramische warmteopslag wordt de warmte van de binnenlucht opgeslagen. De warmte van de binnenlucht wordt dus op die manier opgeslagen in de keramische warmteaccumulator.
In de tweede fase verandert de ventilatie-unit van looprichting (inlaat fasee) en wordt frisse buitenlucht naar binnen geblazen. Deze wordt langs de keramische "warmte batterij" geleid en wordt op die manier opgewarmd met de eerder opgeslagen binnenwarmte.
Op deze manier vindt een warmteterugwinning tot ruim 90% plaats (bevestigd door metingen van DIBT: het Deutsches Institut fŘr Bautechnik).

Technisch

 • Decentrale plaatsing van de luchtverversing
 • Ge´ntegreerde warmteterugwinning
 • Ge´ntegreerd luchtfilter
 • Warmtegeisoleerde doorvoer
 • Samenbouw mogelijk zonder gebruik van speciale gereedschappen
 • Geluids- en warmteisolatie
 • Binnen en buiten vlakke afwerking

Voordelen

Naast het voordeel van minder energieverliezen biedt de AiorUnit de volgende voordelen:
 • Eenvoudige montage, zonder ingrijpende verbouwingen en aanbrengen van kanaalsystemen
 • Minder ruimtebeslag ten gevolge van lange luchtkanalen en centrale systemen
 • Meer comfort door minder tocht nabij gevel
 • Een warmtetrugwinning tot 90%
 • Natuurlijke koeling in de zomer
 • Eenvoudige bediening
 • Voorgefilterde inlaat van buitenlucht
 • Geen warmtebruggen door de eenvoiudige montage van de AirUnit
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Geringe geluidsproductie
 • Onopvallende verwerking in het interieur

 

 

AirUnit Heatnet

 

 

 

 

AirUnit Heatnet

 

 

 

 

AirUnit Heatnet